Д. С. Павленко, О. В. Кубатко, Є. А. Зябіна
Економічні, соціальні та технологічні фактори успішного розвитку стартап-проектів
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.05
Глобалізація ринків та швидкі технологічні зміни створюють нові можливості для посилення розвитку підприємницької діяльності та значно впливають на конкурентне середовище бізнесу. Сучасна сфера економіки, яка заснована на знаннях та успіх стартапів може включати широкий спектр виробничих та фінансових методів, інноваційну діяльність та креативність, досвід та високу ефективність людських ресурсів. На відміну від України, політики країн Європейського Союзу та США спрямовані на забезпечення подальшого розвитку єдиного ринку, досягнення конкурентоспроможності та перспективних новітніх проектів, а не тільки зосередження на становленні більш сприятливого середовища для динамічної підприємницької діяльності.
Покращення головних індикаторів державної економічної політики, розвиток національної економіки, ефективна зміна організаційної структури виробництва, розвиток інноваційної діяльності та системи освіти у сфері підприємництва та стартапів є розв’язанням проблем зайнятості як в кожному окремому регіоні, так і у державі в цілому та загалом. Модернізація усіх напрямків суспільної діяльності України можливі за умови інтегрованого входження новітніх поглядів та проектів до соціально-економічної системи країни. Відповідність трендам та унікальність - запорука успіху стартапу. Необхідно також підкреслити, що активне впровадження маркетингових стратегій значно збільшує шанси на успішний розвиток та фінансову підтримку стартап-проектів у майбутньому. Саме в такому випадку нагальною стає потреба в регулюванні та стимулюванні стартап-сфери, спираючись на досвід закордонних платформ та методик. Формування факторів просування успішного розвитку стартап-проектів є наразі дуже актуальним, оскільки саме досягнення в інноваційних проектах є необхідною умовою довгострокового економічного розвитку.

Ключові слова: економічний розвиток, фактор успіху стартап проектів, підприємницька діяльність, екосистема стартапу.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): ДАР’Я СЕРГІЇВНА ПАВЛЕНКО, студентка 5 курсу спеціальності «Управління проектами»,
студентський куратор Проекту сприяння академічній добропорядність в Україні - SAIUP Сумського державного університету;
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ КУБАТКО, доктор економічних наук, професор, доцент, заступник завідувача кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА ЗЯБІНА, аспірантка кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
Сумського державно

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту