О. М. Маценко, Т. В. Маланчук, В. С. Попов, В. С. Півень, Є. О. Скрипка
Економіко-правові аспекти використання каршерингових бізнес-моделей в Україні
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.06
У статті узагальнено поняття «шеринг», здійснено бібліографічний аналіз публікацій у сфері каршерингу на основі бази даних Scopus. Основною метою проведеного дослідження є аналіз економіко-правових основ розвитку каршерингових бізнес-моделей в Україні. Систематизація літературних джерел та підходів, присвячених економічній ефективності впровадження каршерингових бізнес-моделей засвідчила, що в Україні даному питанню майже не приділяється уваги в економічній та юридичній площинах. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в необхідності і можливості розвантажити дорожні трафіки міст від автотранспортних заторів, зниженні середнього часу простою транспортних засобів, а також в отриманні можливої економічної вигоди для суб’єктів (власників транспортних засобів та пасажирів), які беруть участь у шерингових бізнес-моделях.
Дослідження здійснено в наступній логічній послідовності: проаналізовано типи каршерингових бізнес-моделей та проведено їх порівняльну характеристику; досліджено економічні та правові передумови розвитку каршерингового бізнесу в Україні. Виявлено законодавчі перепони для створення каршерингової компанії в Україні. Здійснено SWOT-аналіз умов впровадження каршерингової бізнес-моделі. На умовному прикладі проаналізовано витрати та ефективність створення бізнесу на основі каршерингової бізнес-моделі в Україні.
Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали системно-структурний і порівняльний аналіз – при аналізі проблем сучасного автотранспорту; методи формально-логічного аналізу – при визначенні напрямів розвитку каршерингових бізнес-моделей; економічний метод – при оцінці ефекту та строку окупності запропонованого проекту каршерингової бізнес-моделі. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для розвитку каршерингового бізнесу в Україні, для підприємців, науковців та власників автотранспортних засобів.

Ключові слова: каршеринг, каршерингова бізнес-модель, каршеринговий бізнес, автотранспорт, прокат, витрати, аналіз.

Розміщена в №1, 2020.

Інформація про автора(ів): ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ МАЦЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та
бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА МАЛАНЧУК, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін Сумського державного університету;
ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ ПОПОВ, студент Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету;
ВЛАДИСЛАВ СЕРГІ

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту