В. В. Іванова
Управління бізнес-процесами: людський потенціал і цифрові навички
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.04
Прискорення цифровізації бізнес-процесів обумовлює необхідність дослідження ролі людини у нових умовах ведення бізнесу. У статті розглянуто значимість людського потенціалу, цифрових інформаційних технологій та цифрових навичок людини у забезпеченні ефективного управління бізнес-процесами, зокрема у прийнятті управлінських рішень. Показано, що активне використання для цього людського потенціалу може сприяти економії часу для отримання готового рішення. Обгрунтовано, що забезпечити таке управління можливо завдяки пріоритетності формування людського потенціалу підприємств у напрямі розвитку розумових здібностей людини, творчого мислення, збільшення знань порівняно з оволодінням навичками, зокрема цифровими. Розглянуто сучасні тенденції щодо значимості навичок у підготовці робочої сили та виявлено протилежність рівня розвитку людського інтелекту цифровим навичкам. З’ясовано, що розвиток мислення людини є нагальною проблемою та повинен мати пріоритетність у формуванні людського потенціалу, зокрема в такій його частині як знання. Запропоновано модель формування та використання людського потенціалу для прийняття рішень, яка демонструє його вплив на підвищення якості управління бізнес-процесами, що зумовлено головною роллю людини у процесі прийняття рішень як основи управління. Цифрові навички працівників визначено як підтримуючу складову в управлінні бізнес-процесами, адже вони лише дають можливість упроваджувати і використовувати цифрові інформаційні технології, а здатність творчо мислити є запорукою формування інноваційних ідей, прийняття ефективних управлінських рішень. Цифрові навички не можуть бути пріоритетом у процесі формування персоналу, тому вже на етапі його підбору перевагу доцільно надавати кандидату, який потенційно схильний розвиватися і навчатися, отримувати нові знання. Запропоновано комплекс заходів для вдосконалення формування набору навичок персоналу.

Ключові слова: людський потенціал, цифрові навички, управління бізнес-процесами, прийняття рішення, знання, навички, модель, цифрові інформаційні технології.

Розміщена в №1, 2021.

Інформація про автора(ів): Іванова Валентина Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Університету менеджменту освіти

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту