О. І. Мельник, О. М. Маценко, Ж. С. Пронікова 1
Наукові підходи до удосконалення мотивації екологічно спрямованої діяльності
(мова оригіналу – українська)

У статті приділено увагу проблемам мотивації до екологічно спрямованої діяльності.
Розглянуто недоліки практичного застосування зовнішніх позитивної та негативної мотивацій.
Основний акцент робиться на формуванні та активізації у людини внутрішньої мотивації до
екологічно безпечної діяльності за допомогою екологізації виховання, освіти та науки. Розвиток
такого підходу має доповнити економічні методи стимулювання до зниження антропогенного
навантаження на довкілля, а також сприятиме більш адекватному урахуванню цінності
природних функцій при економічній оцінці екосистемних послуг.

Ключові слова: внутрішня мотивація, екологізація господарської діяльності, екологічно спрямована діяльність, виховання, освіта, наука.

Розміщена в №3, 2012.

Інформація про автора(ів): Мельник Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Сумського
державного університету; Маценко Олександр Михайлович, кандидат економічних наук, доцент кафедри
економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету; Пронікова Жанна Сергіївна,
студентка факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту