Зміст №2, 2012

Частина 1 Методологічні проблеми сучасної економіки

Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми

В. М. Авдасьов
Про історію Воздвиженського Трудового Братства в радянський період
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. Мельник
Сходження до Утопії, або уроки одного соціально-економічного експерименту
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. Г. Мельник, О. С. Романко, І. Б. Дегтярьова
Екологічні проблеми, ризики і виклики сучасного виробництва
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. М. Кислий, В. М. Лебідь
Науково-методичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення сталого розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. М. Сотник
Теоретичні засади соціо-еколого-економічного моніторингу ресурсозберігаючих процесів території
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці

В. М. Дьоміна, І. Т. Кіщак
Кореляційний аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області на зайнятість населення
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. С. Тєлєтов, Ю. А. Сірік, А. В. Лях
Кластеризація як інноваційний шлях промислово-аграрного розвитку регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. А. Петровська
Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва

Е. М. Сич
Економічні інструменти управління екологізацією автотранспорту міських агломерацій
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. В. Жарова
Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. А. Горошкова
Моделювання впливу циклічності розвитку трубної галузі на підвищення рівня економічної безпеки чорної металургії
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Люльов
Регіональні аспекти діяльності підприємств машинобудівної галузі Сумської області
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Сабадаш, Є. В. Коваленко
Діагностика кризового стану та загрози банкрутства промислового підприємства: порівняльні оцінки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 4 Макроекономічні механізми

Л. Г. Мельник, Д. В. Горобченко
Еколого-економічні аспекти прояву ефекту рикошету на макроекономічному рівні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. Ф. Балацький, М. М. Петрушенко, Г. М. Шевченко
Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Коварда
Про необхідність урахування екологічного фактору при побудові макроекономічних моделей
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

К. В. Савченко
Державні фонди цільового призначення в контексті реалізації стабілізаційної політики
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. Оганесян, О. Шкарупа
Діаспора як зовнішнє джерело людських ресурсів для сталого розвитку країни
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

C. І. Рассадникова
Концептуальне обґрунтування державно-приватного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Частина 2 Наукові повідомлення

В. О. Трофимчук
Особливості економічної динаміки природоохоронних витрат та інвестицій у країнах Європи
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Д. В. Козлов
Економічний аналіз верстатобудування в Україні та Європейському Союзі: фактори сталого розвитку
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. В. Григор’єва
Подвійний характер вертикальної інтеграції суспільного виробництва
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. Г. Подлєсна
Становлення економічного механізму природокористування в ході розвитку соціально-економічних циклів суспільного відтворення
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу