Зміст №4, 2011

Частина 1 Методологічні проблеми сучасної економіки

Розділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми

Л. Г. Мельник, І. Б. Дегтярьова, С. В. Шевцов
Економічні, соціальні та екологічні горизонти нової наукової ери
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. С. Гринів
Нові методи вирішення екологічних проблем: фізико-економічна інтерпретація
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко, Ю. Т. Алібекова
Проблеми екологізації системи управління адміністративно-територіального рівня
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. Тур
Формування еколого-економічного механізму стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. Ю. Абрамчук, Н. А. Антонюк
Місце і роль біотехнологій в еколого-економічному розвитку суспільства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. К. Бистряков
Становлення зеленої економіки в Україні: методологічні аспекти
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 2 Інноваційні процеси в економіці

Валентина Мельник
Теоретична основа впливу гендерних аспектів на поведінку клієнтів
(мова оригіналу – англійська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. В. Макаренко
Забезпечення інноваційної моделі соціально-економічного розвитку регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. С. Прядченко
Можливості удосконалення інноваційного процесу та комерціалізації його результатів
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. О. Касьяненко
Інновації як один із факторів формування конкурентоспроможності країни
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

С. В. Засанська
Мотивація інноваційної активності населення регіону
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва

Н. І. Верхоглядова, М. О. Турко
Класифікація ризиків та факторів ризиків будівельного підприємства як необхідна умова їх аналізу та ідентифікації
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Ю. М. Дерев’янко, О. А. Лукаш
Удосконалення методичних підходів до аналізу економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. М. Сотник, Є. В. Єфремова
Економічне обґрунтування використання пелет у сфері теплопостачання
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

А. Л. Сабадирьова
Потенціал промислового підприємства: організація оцінки
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. М. Таранюк, О. М. Запорожченко
Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємств
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Розділ 4 Макроекономічні механізми

В. М. Московкін, Тенг Делюкс
Розвиток Global Competitiveness Index та Knowledge Assessment-методології на прикладі країн АСЕАН
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

І. В. Мінакова, В. В. Коварда
Фактори дефіциту трудових ресурсів у сучасній російській економіці
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. В. Кривенко, В. М. Мілашенко
Людський капітал як чинник економічного зростання в постіндустріальному вимірі
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. І. Карпіщенко, І. В. Хребтова
Необхідність розвитку механізму недержавного пенсійного забезпечення шляхом впровадження корпоративних пенсійних програм
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

П. М. Рубанов
Сучасний стан та тенденції розвитку фінансового посередництва в Україні в умовах світової фінансової кризи
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Є. М. Кирилюк, А. М. Прощаликіна
Методологія дослідження процесів трансформації економічних систем у сучасних теоріях
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Г. В. Герасименко
Напрями модернізації фінансового забезпечення системи соціальної підтримки населення України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Г. О. Панасенко
Сучасні методики рейтингування банківських депозитів: теорія і практика, особливості та перспективи (частина 1)
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

К. В. Савченко
Транспарентність функціонування державних стабілізаційних фондів: світова практика
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Сабадаш
Світова економіка: глобальні виклики і можливості посткризового розвитку
(мова оригіналу – російська)

Детальніше | Тект оригіналу

Частина 2 Наукові повідомлення

Т. В. Пімоненко
Визначення ефективності впровадження корпоративного екологічного аудиту
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

М. А. Гнатишин
Перспективи екологічно безпечної лібералізації світової торгівлі
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Семеніхіна
Визначення еколого-економічної доцільності подальшого розроблення родовищ корисних копалин
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

В. В. Оніщенко
Державні банки як інструмент протидії експансії іноземного капіталу в банківській системі України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Л. А. Прицюк
Методологія визначення категорії дилерського підприємства
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Н. М. Попадинець
Лісопромисловий комплекс як складова внутрішнього ринку України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

Я. О. Гусєв
Особливості функціонування іноземного капіталу на банківському ринку України
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. В. Седлик
Проблеми та перспективи розвитку фінансово-банківської системи України та країн ЦСЄ
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу

О. М. Маценко, О. Ю. Чигрин, В. І. Тарановський, А. І. Долгодуш
Соціо-еколого-економічні проблеми водопостачання в Україні
(мова оригіналу – українська)

Детальніше | Тект оригіналу